Mentorer

Jonas Lindemann - Föreståndare Lunarc, Lunds Universitet

Jonas Lindemann – Föreståndare Lunarc, Lunds Universitet

Jan Aarni – Senior Software Developer

Johnny Roos – Senior Software Developer – StruSoft

Graziella Sundblad – VR developer/UX

Alexander Nässlander – Developer (software) på One Agency